Scholarly Articles


 • ‘“Bearing the Entire Yoke of the Lord”: An Explanation of Didache 6:2 in Light of Matthew 11:28-30’; in Maarman S. Tshehla, A Life Balanced between Action and Contemplation (Essays in Honour of Jonathan A. Draper) ; Pietermaritzburg: Cluster, 2023, 207-237
 • Art. ‘Doctrina Apostolorum’, in David Hunter, Paul J.J. van Geest, Bert-Jan Lietaert Peerbolte (eds.), Brill Encyclopedia of Early Christianity Online; First published online: 2021.
 • Art. ‘Didache’, in David Hunter, Paul J.J. van Geest, Bert-Jan Lietaert Peerbolte (eds.), Brill Encyclopedia of Early Christianity Online; First published online: 2018.
 • ‘Baptism and Holiness: Two Requirements Authorizing Participation in Didache’s Eucharist’ in Jonathan A. Draper and Clayton N. Jefford (eds.), The Didache: A Missing Piece of the Puzzle in Early Christianity (Early Christianity and Its Literature 14), Atlanta: SBL, 2015, 139-164.
 • Review of Nancy Pardee, ‘The Genre and Development of the Didache: A Text-Linguistic Analysis’, Vigiliae Christianae 69 (2015) 215-223.
 • ‘The Jewishness of Jude–James–Hebrews in Light of Purity,’  in Peter Tomson and Joshua Schwartz (eds.),  Jews and Christians in the First and Second Centuries: How to Write Their History  (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 13), Leiden-Boston: Brill, 2014, 80-102.
 • ‘“Bearing the Entire Yoke of the Lord”: An Explanation of Didache 6:2 in the Light of Matthew 11:28-30’, in Bart J. Koet, Steve Moyise, and Joseph Verheyden (eds.), The Scriptures of Israel in Jewish and Christian Tradition (FS Maarten J.J. Menken) (Supplements to Novum Testamentum 148), Leiden-Boston: Brill, 2013, 331-344.
 • ‘Essentials of Ethics in Matthew and the Didache: A Comparison at a Conceptual and Practical Level’, in Jan Willem van Henten & Joseph Verheyden (eds.), Early Christian Ethics in Interaction with Jewish and Greco-Roman Contexts (Studies in Theology and Religion 17), Leiden-Boston: Brill, 2013, 243-261.
 • Art. ‘Die Didache’ in www.Wibilex.de: Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet, 2011.
 • ‘Matt 11,28-30: Compassionate Law Interpretation in Wisdom Language’, in Donald Senior (ed.), The Gospel of Matthew: At the Cross Roads of Early Christianity (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium 243), Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 2011, 313-337.
 • ‘Eternal Life as Reward for Choosing the Right Way: The Story of the Rich Young Man (Matt 19:16-30)’, in Wim Weren, Huub van de Sandt, Joseph Verheyden (eds.), Life Beyond Death in Matthew’s Gospel: Religious Metaphor or Bodily Reality? (Biblical Tools and Studies 13), Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 2011, 107-27.
 • (and Wim Weren, Joseph Verheyden), ‘Introduction’, in Wim Weren, Huub van de Sandt, Joseph Verheyden (eds.), Life Beyond Death in Matthew’s Gospel: Religious Metaphor or Bodily Reality? (Biblical Tools and Studies 13), Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 2011, IX-XVIII.
 • ‘Why does the Didache Conceive of the Eucharist as a Holy Meal?’, Vigiliae Christianae 65 (2011) 1-20.
 • Review of Jonathan Schwiebert, ‘Knowledge and the Coming Kingdom: The Didache’s Meal Ritual and Its Place in Early Christianity’, Vigiliae Christianae 64 (2010) 189-196.
 • ‘The Minor Prophets in Luke-Acts’, in Maarten J.J. Menken and Steve Moyise (eds.), The Minor Prophets in the New Testament (library of New Testament Studies 377), London: T&T Clark, 2009, 57-77.
 • Art. ‘Didache’ in Daniel Patte (ed.), Cambridge Dictionary of Christianity, Cambridge: Cambridge University Press, 2009; ISBN-10: 0521527856 and ISBN-13: 978-0521527859.
 • ‘Law and Ethics in Matthew’s Antitheses and James’s Letter: A Reorientation of Halakah in Line with the Jewish Two Ways 3:1-6′, in Huub van de Sandt and Jürgen Zangenberg (eds.), Matthew, James and Didache. Three Related Documents in their Jewish and Christian Settings (Symposium Series 45); Atlanta: SBL, 2008, 315-338.
 • (and Jürgen Zangenberg), ‘Introduction’, in Huub van de Sandt and Jürgen Zangenberg (eds.), Matthew, James and Didache. Three Related Documents in their Jewish and Chistian Settings (Symposium Series 45); Atlanta: SBL, 2008, 1-9.
 • ‘Matthew and the Didache’, in David C. Sim and Boris Repschinski (eds.), Matthew and his Christian Contemporaries (Library of New Testament Studies 333), London: Clark International, 2008, 123-138.
 • ‘The Didache Redefining its Jewish Identity in View of Gentiles Joining the Community’, in Alberdina Houtman, Albert de Jong and Magda Misset – Van de Weg (eds.), Empsychoi Logoi. Religious Innovations in Antiquity (FS Pieter Willem Van der Horst) (Ancient Judaism and Early Christianity 73), Leiden-Boston: Brill, 2008, 246-265.
 • ‘The Purpose of Jesus’ Death. John 11,51-52 in the Perspective of Did 9,4’, in Gilbert van Belle (ed.), The Death of Jesus in the Fourth Gospel (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium 200), Leuven: Peeters, 2007, 635-645.
 • ‘James 4,1-4 in the Light of the Jewish Two Ways Tradition 3,1-6’, Biblica 88 (2007) 38-63.
 • Review of Marcello Del Verme, ‘Didache and Judaism: Jewish Roots of an Ancient Christian-Jewish Work’, Vigiliae Christianae 60 (2006) 474-478.
 • ‘Was the Didache Community a Group Within Judaism? An Assessment on the Basis of Its Eucharistic Prayers’, in Marcel Poorthuis and Joshua Schwartz (eds.), A Holy People. Jewish and Christian Perspectives on Religious Communal Identity (Jewish and Christian Perspectives Series 12), Leiden: Brill 2006, 85-107.
 • ‘The Egyptian Background of the ‘Ointment’ Prayer in the Eucharistic Rite of the Didache (10:8)’, in George H. van Kooten & Anthony Hilhorst (eds), The Wisdom of Egypt: Jewish, Early Christian, and Gnostic Essays (FS Gerard P. Luttikhuizen)(Ancient Judaism and Early Christianity 59), Leiden: Brill, 2005, 227-45.
 • Art. ‘ALBERTI, Joan (1698-1762)’, (A Dutch Theologian and Classicist), in Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Band XXIV, Hamm (Westf.): Traugott Bautz (2005), 56-76 = http://www.bautz.de/bbkl/a/alberti_j.shtml.
 • ‘Introduction’, in Huub van de Sandt (ed.), Matthew and The Didache: Two Documents from the same Jewish-Christian Milieu? Assen/Minneapolis: Van Gorcum/Fortress 2005, 1-9.
 • ‘Two Windows on a Developing Jewish-Christian Reproof Practice: Matt 18:15-17 and Did 15:3’, in Huub van de Sandt (ed.), Matthew and The Didache: Two Documents from the same Jewish-Christian Milieu? Assen/Minneapolis: Van Gorcum/Fortress 2005, 173-192.
 • ‘The Presence and Transcendence of God. An Investigation of Acts 7,44-50 in the Light of the LXX’, Ephemerides Theologicae Lovanienses 80 (2004) 30-59.
 • ‘The Gathering of the Church in the Kingdom: The Self-understanding of the Didache Community in the Eucharistic Prayers’, in Society of Biblical Literature. Seminar Papers 42, Atlanta: SBL, 2003, 69-88.
 • ‘De vroegjoodse receptie van Genesis 22: twee perspectieven’, in Rudi te Velde (ed.), Doen wat God wil: zegen of ramp? Over ethiek en religie in het licht van Abrahams offer, Budel: Damon, 2003, 15-35.
 • ‘De brieven aan de Tessalonicenzen’, in Jan Fokkelman en Wim Weren (eds.), De Bijbel Literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties, Zoetermeer- Kapellen: Meinema/Pelckmans, 2003, 639-50.
 • ‘Een vroege breuk tussen joden en christenen in de Didachè? Indicaties in de eucharistische Gebeden’, Tijdschrift voor Theologie 43 (2003) 124-39.
 • ‘“Do not Give What is Holy to the Dogs” (Did 9:5a and Matt 7:6a): the Eucharistic Food of the Didache in its Jewish Purity Setting’, Vigiliae Christianae 56 (2002) 223-46.
 • ‘“Uw Naam worde geheiligd”. Leven en dood als heiliging van Gods Naam (Qiddoesj ha-Sjem)’, in Herman Beck en Wim Weren (eds.), Over Leven. Leven en overleven in lagen, Budel: Damon, 2002, 68-88.
 • ‘Een gemeenschap op zoek naar haar identiteit. De gemeente van de Didache’, in Joël Delobel, Henk Jan de Jonge, Maarten Menken Sandt & Huub van de Sandt (eds.), Vroegchristelijke gemeenten tussen werkelijkheid en ideaal, Kampen: Kok, 2001, 178-192.
 • (met Joël Delobel, Henk Jan de Jonge & Maarten Menken) ‘Ter inleiding’, in Joël Delobel & e.a.(eds.), Vroegchristelijke gemeenten tussen werkelijkheid en ideaal. Opstellen van leden van de Studiosorum Novi Testamenti Conventus., Kampen: Kok, 2001, pp. 7-13.
 • ‘IJveren voor de Wet in het vroege jodendom: moed en overmoed. Een bijdrage aan het debat over de inhoud van de term “Zeloot” voor de Joodse Oorlog’, in Herman Beck en Karl-Wilhelm Merks (eds.), Over Moed. De deugd van grenservaring en grensoverschrijding, Budel: Damon, 2001, pp. 73-95.
 • ‘Woorden van Jezus in het Thomasevangelie’, in Frans van Segbroeck (ed.), De Woorden die Jezus ons gegeven heeft (Verslagboek Vliebergh-Sencie-leergang: Afdeling Bijbel 1997), Leuven: Acco / VBS, 1998, pp. 149-165.
 • ‘Acts 28,28: No Salvation for the People of Israel? An Answer in the Perspective of the LXX’, Ephemerides theologicae Lovanienses 70 (1994) 341-358
 • ‘The Quotations in Acts 13,32-52 as a Reflection of Luke’s LXX Interpretation’, Biblica 75 (1994) 26-58.
 • ‘Perspectief en betekenisgeving. Interpretaties van het Beenderenvisioen (Ez. 37,1-14) in context’ in Ben Vedder e.a. (eds.), Zin tussen vraag en aanbod; theologische en wijsgerige beschouwingen over zin, Tilburg: TUP, 1992, 107-120.
 • ‘Twee contrasterende interpretatie-tradities van Gen. 2,7. De functie van Gen. 2,7 in de opvatting van menselijke vergankelijkheid (Tenach) en onsterfelijkheid (vroege jodendom)’ in Cees Verdegaal en Wim Weren (red.), Stromen uit Eden. Gen. 1-11 in de bijbel, joodse exegese en moderne literatuur, Boxtel/Brugge: KBS/Tabor,1992, 145-158.
 • ‘Didache 3,1-6: a Transformation of an Existing Jewish Hortatory Pattern’, Journal for the Study of Judaism 23 (1992) 21-41.
 • ‘An Explanation of Acts 15,6-21 in the Light of Deuteronomy 4,29-35 (LXX)’, Journal for the Study of the New Testament 46 (1992) 73-97.
 • ‘Why is Amos 5,25-27 quoted in Acts 7,42f ?’, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 82 (1991) 67-87.
 • ‘The Fate of the Gentiles in Joel and Acts 2. An intertextual Study’, Ephemerides Theologicae Lovanienses 66 (1990) 56-77.
 • ‘1 Kor. 11,2-16 als een retorische eenheid’, Bijdragen: tijdschrift voor filosofie en theologie 49 (1988) 410-25 (with a summary in English).
 • ‘An Explanation of Rom. 8,4a’, Bijdragen: tijdschrift voor filosofie en theologie 37 (1976) 361-78.
 • ‘Research into Rom. 8,4a: The Legal Claim of the Law’, Bijdragen: tijdschrift voor filosofie en theologie 37 (1976) 252-69.