Popular articles


 • ‘The Didache and its Relevance for Understanding the Gospel of Matthew’, Jerusalem Perspective; online: Dec. 13, 2016 = http://www.jerusalemperspective.com/16271/
 • ‘Doop in de Didachè’,  in Schrift 275, 2015, 21-25
 • ‘Polemiek en getuigenis in context: Het lijdens- en verrijzenisverhaal in Matteüs 26-28’ in Interpretatie: Tijdschrift voor bijbelse theologie 22, 2014, 34-36
 • ‘Hebreeën: Twee verbonden met één volk’ in Schrift 257, 2011, 170-174
 • ‘Divine Guidance in Acts: Dream-Visions as Pointers to the Gentiles’, in Testamentum Imperium – vol. 2 – 2009: (online Journal): http://www.preciousheart.net/ti/2009/index.htm (nr. 45)
 • ‘Beenderen als Metaforen (Ez. 37:1-14), in Schrift 224, 2006, 50-54
 • ‘De herkomst van de radicale ethiek in de brief van Jakobus en de bergrede.’ Schrift 221, 2005, 154-59
 • ‘Leiders en bestuurders van het joodse volk in de Romeinse tijd (63 vóór – 135 na Christus)’. Schrift 217, 2005, 3-7
 • ‘De bekering van Petrus (Handelingen 10-11)’. Schrift 202, 2002, 114-117
 • ‘Geregelde’ tijden / Levenslopen in twee vroegjoodse geschriften’. Schrift 189, 2000, 78-82
 • ‘De Targoem als spiegel van vroeg-joodse interpretaties’. In: P.H.M. Welzen, M.C.N. Deckers-Dijs, J.F.M. Smit; C.M.L. Verdegaal, Exegeten aan het werk. Vertalen en interpreteren van de bijbel. Opstellen van leden van het Bijbels Werkgenootschap St. Hiëronymus, ‘s-Hertogenbosch/Brugge, 1998, 13-24
 • ‘Is Prediker wel een geïnspireerd boek ? Rabbijnse discussies in de eerste eeuwen’, Schrift 177, 1998, 76-79
 • ‘Armoede in het jodendom van de tweede tempelperiode, in: K.-W. Merks (red), Stropen, stelen, beunen … Over de grenzen van de wet , Aalsmeer: Dabar-Luyten, 1997, 34-39
 • ‘Lucas in discussie met Joël over de toekomst van de heidenvolkeren=, Schrift 170, 1997, 39-42
 • ‘De vertraagde publikatie van de rollen van Qumran: een complot?’, Schrift 163, 1996, 38-39
 • ‘Kerk van de heidenen’, De Bazuin 79, nr. 10, 1996, 13
 • ‘Bijbel en dogma’, De Bazuin 79, nr. 12, 1996, 7
 • ‘Eucharistie en solidariteit’, De Bazuin 79, nr. 15, 1996, 9
 • ‘De hemelvaart van doden’, De Bazuin 79, nr. 19, 1996, 9
 • ‘Droom-gezicht als richtingwijzer’. Schrift 125 (1989) 188-194
 • ‘Exegetische Inleiding’ in Tijdschrift voor Verkondiging 51 (1979) 76-79
 • ‘Exegetische Inleiding’ in Tijdschrift voor Verkondiging 49 (1977) 86-88
 • ‘Exegetische Inleiding’ in Tijdschrift voor Verkondiging 49 (1977) 187-190
 • ‘Exegetische Inleiding’ in Tijdschrift voor Verkondiging 48 (1976) 264-266