CV: Academisch Curriculum Vitae


1965 – 1970 Studie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht (later: Katholieke Theologische Universiteit); ‘vijfjarig kandidaatsexamen’ in 1970
1969 Studie Theologie aan de Notre Dame University in Indiana (VS)
1970 – 1973 Doctoraal studie aan Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en de Theologische Faculteit van Rijksuniversiteit Utrecht (nu: Universiteit Utrecht); diploma in 1973
1973 – 1975 Studie Bronnen, Geschiedenis en Literatuur van het Vroege Jodendom aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem (IL)
1975 – 1980 Wetenschappelijk Ambtenaar in tijdelijke dienst aan Theologische Faculteit van Rijksuniversiteit Utrecht (project: Corpus Hellenisticum Novi Testamenti)
1981 – 1986 Docent Catechese aan het Hoogveld-College te Rosmalen en vanaf 1984 ook aan het Sint Janslyceum te ‘s-Hertogenbosch
1984 Promotie tot Doctor in de Theologie aan Theologische Faculteit van Rijksuniversiteit Utrecht met het proefschrift: Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw (11 okt.). Voor recensies, zie bijvoorbeeld Revue Biblique 93 (1986) 296-98; The Journal of Ecclesiastical History 38 (1987) 157-58; Nederlands Theologisch Tijdschrift 42 (1988) 79-81; etc
1987 – 2011 Universitair Docent Nieuwe Testament aan de Theologische Faculteit Tilburg en vervolgens Universitair Hoofddocent aan het departement Religiewetenschappen van de Faculteit Geesteswetenschappen: Tilburg University
1992 – 2002 Secretaris en Penningmeester van het internationale (Nederland-België) nieuwtestamentisch werkgezelschap Studiosorum Novi Testamenti Conventus (SNTC)
2002 (13 september) Presentatie boek The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Christianity, m.m.v. Prof. Graham Stanton (Cambridge University)
2003 (7-8 april) Organisatie en voorzitterschap van een internationaal wetenschappelijk congres in Tilburg, getiteld: ‘The Didache and Matthew – Two documents from the same Jewish-Christian milieu?’ Voor een verslag, zie Tijdschrift voor Theologie 43/3 (2003) Kroniek
2007 (12-13 april) Organisatie en voorzitterschap (samen met Jürgen Zangenberg) van een internationaal wetenschappelijk congres in Tilburg, getiteld: ‘Matthew, James and the Didache – Three Related Jewish-Christian Documents in their Historical, Social and Religious Setting.’ Voor een verslag, zie Tijdschrift voor Theologie 47 (2007) 212 (Kroniek)
2009 (17 april) Organisatie (samen met Wim Weren) en voorzitterschap van een internationaal wetenschappelijk congres in Tilburg, getiteld: ‘Life beyond Death in Matthew’s Gospel – Religious Metaphor or Bodily Reality.’ Voor een verslag, zie Tijdschrift voor Theologie 49 (2009) 300-301 (Kroniek)
2009 – 2010 Voorzitter van het internationale (Nederland-België) werkgezelschap van katholieke en protestantse nieuwtestamentici (SNTC)
2011 (28 april) Afscheid Universiteit van Tilburg