Onderwijs


Cursussen (1987 – 2011) gegeven aan de Theologische Faculteit Tilburg (overgrote deel van de cursussen); aan het Departement Religiewetenschappen en Theologie van de Faculteit Geesteswetenschappen (vanaf 2006) en aan de Faculteit Katholieke Theologie (2008 – 2009) van de Universiteit van Tilburg; en aan de Nederlandse Onderzoekschool van Theologie en Religiewetenschap (NOSTER)

Bachelor-cursussen (meermaals aangeboden)
– Inleiding Bijbel en Inleiding Nieuwe Testament
– Thematische Schriftlezing Nieuwe Testament
– Paulus en Brieven van Paulus
– Handelingen van de Apostelen
– Brieven van Paulus en de Handelingen van de Apostelen
– Israël en de Volken
– Reinheid en Onreinheid in het vroege Jodendom en vroege Christendom

Universitaire Lerarenopleiding (meermaals aangeboden)
– Bijbel en Catechese

Master-cursussen over het ontluikende christendom
– De redevoeringen in Handelingen (1987)
– Nieuwe Testament in Context (Decaloog) (1988-89)
– De Twee versies van Handelingen (1989-90)
– De verbreiding van het vroege christendom en het ontstaan van een (eigen?) christelijke ethiek (1990-91)
– De Eerste Brief aan de Christenen van Tessalonica (1990-91)
– De Tempel in Lukas-Handelingen (1991-92; 2001-02)
– De rol van Petrus in het Vierde Evangelie (1992-93)
– Geen echtscheiding? De ethische implicaties van de H. Schrift voor Doct. (samen met vakgroep Moraal theologie) (1993-94)
– Het lijdensverhaal en de dood van Jezus volgens Johannes (Joh 18-19) (1994-95)
– De Roeping van Paulus (1995-96)
– Het gebed in Lukas-Handelingen (1996-97)
– De Thora en de Brief aan de Galaten (1997-98)
– De Positie en rol van de vrouwen in de vroegste kerk volgens Lukas-Handelingen (1999)
– 2 Tessalonicenzen: een ontnuchterende brief (2000 – 2001)
– De Brief van Jakobus (2002 – 2003)
– De Brief aan de Filippenzen (2004-05)
– Een Exegese van Handelingen in het licht van de Griekse Bijbel (LXX) (2004 – 2005)
– Gerechtigheid en geloof (Rom. 3:21-4:25) (2006 – 2007)
– Bijbel en Moderne Denken: Gezag en Gemeenschap (2010-2011)

Master-cursussen over het vroege jodendom
– Aramees in Oude Testament en Targoemim (meermaals aangeboden)
– Het Jodendom van de Tweede Tempelperiode (meermaals aangeboden)
– Het beeld van (de) niet-joden in de vroeg-joodse literatuur (1998)
– De Eerste Chassidim (2000 – 2001)
– De Binding van Isaak in vroegjoodse literatuur (2003 – 2004)
– De heiliging van de Naam (‘Kiddoesj ha-Sjem’) in vroegjoodse literatuur (2005 – 2006)

Research Master-cursussen over ontluikend christendom binnen vroege jodendom
– Matthew, James, and Didache: How to Assess Their Close Relationship? (2008-09)
– Texts Related to the Didache in the Hebrew Bible and Early Judaism (2009-10)

Master/PhD-cursus in NOSTER-verband over uiteengaan christenen en joden
-The Parting of the Ways between Judaism and Christianity (2006-07)