Books


(met Wim Weren & Joseph Verheyden, eds.), Life Beyond Death in Matthew’s Gospel: Religious Metaphor or Bodily Reality?
(Biblical Tools and Studies 13), Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 2011
(met Jürgen Zangenberg, eds.), Matthew, James and Didache. Three Related Documents in Their Jewish and Christian Settings
(Symposium Series 45); Atlanta: SBL, 2008
(ed.), Matthew and The Didache: Two Documents from the same Jewish-Christian Milieu?
Assen/Minneapolis: Van Gorcum/Fortress, 2005
(met David Flusser), The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Christianity
(Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum III/5), Assen/ Minneapolis: Van Gorcum/Fortress, 2002
(met Joël Delobel; Henk Jan de Jonge; Maarten J.J. Menken, eds.), Vroegchristelijke gemeenten tussen
werkelijkheid en ideaal
. Kampen: Kok, 2001
(met Nico Schreurs, eds.), De ene Jezus en de vele culturen. Christologie en contextualiteit,
Tilburg: TUP, 1992
(met Louis van Tongeren, eds.), Naar mijn daden word Ik genoemd. Over de betekenis en het
gebruik van de Godsnaam
. Boxtel/Brugge: KBS/Tabor, 1989
Joan Alberti, een Nederlandse Theoloog en Classicus in de achttiende eeuw.
Proefschrift; Utrecht: Elinkwijk, 1984 – with a summary in English
(met Theo C. de Kruijf, eds.), Sjaloom. Ter nagedachtenis van Mgr. Dr. A.C. Ramselaar.
Hilversum: Folkertsma, 1983