Welkom op de website van Huub van de Sandt

Huub (H.W.M.) van de Sandt is emeritus Universitair Hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg.
Hij is geïnteresseerd in de volgende aspecten van het vroege Christendom:

  • de geschriften van het Nieuwe Testament (NT),
  • de verworteling van de nieuwtestamentische geschriften in het Oude Testament,
  • het Jodendom in de tijd van de Tweede Tempel, vooral die periode waarin de geschriften van het NT zijn ontstaan,
  • de zog. Apostolische Vaders (90 –160 na Chr.), met name de Didachè, een compilatie van joods-christelijk materiaal in de vorm van een handboek dat omstreeks 100 na Chr. is samengesteld voor een Christelijke gemeente in (West) Syrië.